Wat kan u hier terugvinden?
Agenda
Voorafgaand aan de vergadering wordt de openbare agenda bekendgemaakt voor volgende organen:

 • de gemeenteraad

 • de raad voor maatschappelijk welzijn

Notulen
Na goedkeuring van de notulen worden deze bekendgemaakt voor volgende organen:

 • de gemeenteraad

 • de raad voor maatschappelijk welzijn

Besluitenlijst
De besluitenlijsten worden bekendgemaakt voor volgende organen:

 • de gemeenteraad (GR)

 • de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW)

 • het schepencollege (COL)

 • het vast bureau (Vast Bureau)

 • de burgemeester (BB)

Besluiten

 • reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester

 • rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en de wijzigingen ervan

Informatie raadplegen
Het raadplegen van deze informatie is mogelijk via de kalender of via de zoekpagina.
Hoe vind je een beslissing?

 • Weet je wanneer de beslissing is genomen?
  Ga naar de ‘Kalender’ en klik op de vergaderdatum. Je komt terecht in de agenda van de vergadering, waar je het agendapunt kan terugvinden. Klik op de titel van het punt dat je wil raadplegen. De beslissing opent.

 • Weet je niet op welke datum de beslissing is genomen?
  Gebruik de zoekfunctie. Je kan je zoekopdracht verder verfijnen.

Niet gevonden wat je zocht?
Op deze raadpleegomgeving staat alleen de informatie die verplicht openbaar gemaakt moet worden. Als burger hebt je ook het recht om een bepaald document in te kijken of een afschrift ervan te vragen.
Je kan eveneens uitleg vragen over deze documenten. Een document van persoonlijke aard kan je enkel verkrijgen als je kan aantonen dat je er belang bij hebt. Je aanvraag wordt vervolgens getoetst aan de wettelijke en reglementaire uitzonderingsgronden. Op basis van deze toetsing kan je het opgevraagde document daarna al dan niet inkijken of het gevraagde afschrift ontvangen.

Richt je aanvraag schriftelijk aan de gemeente via secretariaat@hemiksem.be.

Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.