Gemeente HEMIKSEM
Zitting van 15/12/2020

 

 

Tegenwoordig

Luc Bouckaert (CD&V-groen), burgemeester

Kristien Vingerhoets (Sp.a-waazienHgeire), Koen Scholiers (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), Jozef Van Havere (CD&V-groen) en Annick De Wever (CD&V-groen), schepenen

Rodney Talboom (Sp.a-waazienHgeire), voorzitter

Eddy De Herdt (Hemiksem Vooruit), Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Stefan Van Linden (Sp.a-waazienHgeire), Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit), Helke Verdick (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Kurt Verberckt (CD&V-groen), Caroline Van Vracem (CD&V-groen), Jill Van Wijnsberghe (CD&V-groen), Bert Cools (VLAAMS BELANG), Karina Van heirle (N-VA), Kris Verbeeck (CD&V-groen), Thierry Moeskops (N-VA) en Flor Keveryn (OPEN VLD), raadsleden

Luc Schroyens, algemeen directeur

 

 

Overzicht punten

Zitting van vergadering 15/12/2020

 

GR - 15/12/2020 - Secretariaat - 1 - Eedaflegging algemeen directeur

 

MOTIVERING

 Voorgeschiedenis

        Beslissing van de gemeenteraad van 17 november 2020

 

Feiten en context

De algemeen directeur moet de eed afleggen aan de gemeenteraad

 

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 december 2017

 

Advies

Er is geen advies nodig.

 

Argumentatie

Kirsten Van Meirvenne werd aangesteld als algemeen directeur lokaal bestuur (OCMW en gemeente) en moet haar eed afleggen aan de gemeenteraad.

 

 

BESLUIT

Heden, dinsdag 15 december tweeduizend achttien, om 20.00 uur, is voor ons Rodney Talboom, voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Hemiksem, provincie Antwerpen, verschenen in openbare vergadering van de gemeenteraad :

 

VAN MEIRVENNE  Kirsten

Geboren op 8 april 1972

aangesteld als algemeen directeur lokaal bestuur (OCMW en gemeente) met ingang van 1 januari 2021

 

Kirsten Van Meirvenne verklaart het ambt te aanvaarden en legt de eed af die voorgeschreven is in het Decreet Openbaar Bestuur,  als volgt :

 

“Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen”.

 

Daarna wordt Kirsten in haar functie van algemeen directeur lokaal bestuur (OCMW en gemeente) aangesteld verklaard.

 

Publicatiedatum: 16/12/2020
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.