Gemeente HEMIKSEM
Zitting van 18/10/2022

 

 

Tegenwoordig

Luc Bouckaert (CD&V-groen), burgemeester

Jenne Meyvis (CD&V-groen), Koen Scholiers (CD&V-groen), Stefan Van Linden (Vooruit soc beweging), Jozef Van Havere (CD&V-groen) en Annick De Wever (CD&V-groen), schepenen

Rodney Talboom (Vooruit soc beweging), voorzitter

Eddy De Herdt (Hemiksem Vooruit), Kristien Vingerhoets (Vooruit soc beweging), Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit), Helke Verdick (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Caroline Van Vracem (CD&V-groen), Kurt Verberckt (CD&V-groen), Kris Verbeeck (CD&V-groen), Bert Cools (VLAAMS BELANG), Karina Van heirle (N-VA), Greet Jacops (OPEN VLD) en Thierry Moeskops (N-VA), raadsleden

Nele Moortgat, waarnemend algemeen directeur

 

Verontschuldigd

Agnes Salden (VLAAMS BELANG) en Jill Van Wijnsberghe (CD&V-groen), raadsleden

 

 

Overzicht punten

Zitting van vergadering 18/10/2022

 

GR - 18/10/2022 - Burgerzaken - 1 - Begraafplaats - Goedkeuren beëindigen van het recht van concessies (eeuwigdurende concessies 2020)

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

        Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 - artikel 40 regelt de bevoegdheden van de gemeenteraad.

        Op 28 september 2004 werd door de gemeenteraad de gemeentelijke reglementering voor de begraafplaats en lijkbezorging goedgekeurd.

        Op 19 oktober 2020 werd een akte van vaststelling opgesteld in verband met het verstrijken van eeuwigdurende grondconcessies.

 

Feiten en context

        Deze akten van vaststelling werden aan de graven en aan de ingang van de                gemeentelijke begraafplaats kenbaar gemaakt.

 

Juridische grond

 

        Decreet van 16 januari 2004, regelt de schikkingen op de begraafplaatsen en lijkbezorging.

 

Advies

Er is geen advies vereist.

 

Argumentatie

De procedure tot verlenging werd aan de bevolking medegedeeld. Er werden geen   grondconcessie verlengd.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

Beëindigen van het recht van concessies (eeuwigdurende concessies 2020)

BESLUIT

19 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), Koen Scholiers (CD&V-groen), Stefan Van Linden (Vooruit soc beweging), Jozef Van Havere (CD&V-groen), Annick De Wever (CD&V-groen), Eddy De Herdt (Hemiksem Vooruit), Kristien Vingerhoets (Vooruit soc beweging), Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit), Helke Verdick (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Caroline Van Vracem (CD&V-groen), Kurt Verberckt (CD&V-groen), Rodney Talboom (Vooruit soc beweging), Kris Verbeeck (CD&V-groen), Bert Cools (VLAAMS BELANG), Karina Van heirle (N-VA), Greet Jacops (OPEN VLD) en Thierry Moeskops (N-VA)

 

Artikel 1

De gemeenteraad beslist:

de grondconcessies op te heffen, welke vermeld in bijlage.

 

 

volgnummer

ligging

naam en voornaam

overlijdensdatum

EEU2020/0533

Park C

De Bode Euphane

+05/11/1946

 

 

De Meyer Aloïs

+24/08/1970

EEU2020/0109

Park D

Laureysens Frans

+01/05/1952

 

 

Laureysens Louis

+14/10/1955

 

 

Reyniers Rosalia

+01/10/1970

EEU2020/0309

Park A

Peeters Maria

+08/02/1970

 

 

Linssen Adelinus

+21/12/1970

 

Artikel 2

De grafzerken zullen door de gemeentelijke diensten verwijderd worden.

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van vergadering 18/10/2022

 

GR - 18/10/2022 - Burgerzaken - 2 - Begraafplaats - Goedkeuren beëindigen van het recht van concessies (tijdelijke concessies 2021)

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

        Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 - artikel 40 regelt de bevoegdheden van de gemeenteraad.

        Op 28 september 2004 werd door de gemeenteraad de gemeentelijke reglementering voor de begraafplaats en lijkbezorging goedgekeurd.

        Op 14 oktober 2021 werd een akte van vaststelling opgesteld in verband met het verstrijken van eeuwigdurende grondconcessies.

 

Feiten en context

Deze akten van vaststelling werden aan de graven en aan de ingang van de gemeentelijke begraafplaats kenbaar gemaakt.

 

Juridische grond

Decreet van 16 januari 2004, regelt de schikkingen op de begraafplaatsen en lijkbezorging.

 

Advies

Er is geen advies nodig.

 

Argumentatie

De procedure tot verlenging werd aan de bevolking medegedeeld. Er werden geen  grondconcessie verlengd.

 

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

Beëindigen van het recht van concessies (tijdelijke concessies 2021)

BESLUIT

19 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), Koen Scholiers (CD&V-groen), Stefan Van Linden (Vooruit soc beweging), Jozef Van Havere (CD&V-groen), Annick De Wever (CD&V-groen), Eddy De Herdt (Hemiksem Vooruit), Kristien Vingerhoets (Vooruit soc beweging), Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit), Helke Verdick (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Caroline Van Vracem (CD&V-groen), Kurt Verberckt (CD&V-groen), Rodney Talboom (Vooruit soc beweging), Kris Verbeeck (CD&V-groen), Bert Cools (VLAAMS BELANG), Karina Van heirle (N-VA), Greet Jacops (OPEN VLD) en Thierry Moeskops (N-VA)

 

Artikel 1

De gemeenteraad beslist:

de grondconcessies op te heffen, welke vermeld in bijlage.

 

volgnummer

ligging

naam en voornaam

overlijdensdatu